Psychologische begeleiding

Therapie biedt de ruimte waarin je tijd kan nemen om stil te staan bij jezelf om vervolgens (terug) vooruit te kunnen gaan op een manier die voldoening geeft. Het is een vorm van zelfonderzoek, samen met een therapeut die je ondersteunt en gidst doorheen dit proces. Voorwaarden om goed te kunnen werken in therapie zijn een veilig kader waarin het beroepsgeheim gerespecteerd wordt en een therapeutische vertrouwensrelatie waarin authentiek en respectvol contact centraal staat.


Veelvoorkomende thema’s


⋅ Depressie

⋅ Burnout

⋅ Hooggevoeligheid (HSP)

⋅ Angst – en stress/spanningsklachten

⋅ Zelfzorg

⋅ Assertiviteit

⋅ Dwangmatige gedachten of handelingen (OCD)

⋅ Zelfdestructief gedrag

⋅ Zingevingsvragen

⋅ Innerlijke conflicten

⋅ Hechtingsproblemen

⋅ Genderidentiteit: Transgenderzorg

⋅ Intimiteit & seksualiteit: Sekstherapie


Bezorgdheden binnen het koppel

 The quality of your relationships will ultimately decide your quality of life & sense of wellbeing
E. Perel


⋅ Communicatieproblemen

⋅ Bezorgdheden rond intimiteit en verbondenheid

⋅ Verwerking en herstel na bedrog

⋅ Oplopende conflicten

⋅ Verschillende verwachtingen


Wat kan je verwachten?


⋅ Een intakefase van 1-3 sessies en een verder proces van ongeveer 5-15 sessies. Dit kan oplopen naargelang de intentie waarmee iemand in therapie is.

⋅ Een plek om zelf te gaan onderzoeken wat je nodig hebt om je energiebalans te herstellen en je levenskwaliteit te verhogen.

⋅ Jezelf mogen zijn en erop kunnen vertrouwen dat er niet geoordeeld wordt.

⋅ Wat verteld wordt tijdens een begeleiding valt onder het beroepsgeheim, tenzij toestemming gegeven wordt om te overleggen met andere hulpverleners. Een uitzondering op deze regel kan enkel bij inschatting van gevaar voor anderen of het individu zelf.INTIMICHI ⋅ Michelle Hufkens Klinisch Psycholoog Seksuoloog & Yogadocent

Blog at WordPress.com.